Ålum Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2045854 2022-08-23 12:15:33 Volstrupvej 11,8920,køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af uorganiske sporstoffer AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-29502


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium <0,500 µg/l 100,000 0,500 ICP-MS

Antimon <0,100 µg/l 2,000 0,100 ICP-MS

Arsen 1,240 µg/l 5,000 0,020 ICP-MS

Bly 0,180 µg/l 5,000 0,030 ICP-MS

Bor 10,000 µg/l 1.000,000 0,010 ICP-MS

Cadmium <0,003 µg/l 2,000 0,003 ICP-MS

Chrom 0,480 µg/l 20,000 0,030 ICP-MS

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 Ikke oplyst

Kobber 2,640 µg/l 100,000 0,030 ICP-MS

Kobolt <0,050 µg/l 5,000 0,050 ICP-MS

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 ICP-MS

Nikkel <0,030 µg/l 20,000 0,030 ICP-MS

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 ICP-MS

Zink 7,100 µg/l 100,000 0,300 ICP-MS


Kontakt


Ålum Vandværk

Mogens Brandt

Tlf: 40956200

E-mail: pfds.brandt@gmail.com

 

Vandets hårdhedsgrad: 11.7º dH


Senest målt den: 22-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt