Ålum Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2076000 2023-02-08 12:31:55 Volstrupvej 11, 8920, køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget på ledningsnettet Driftskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-05062


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DS 222


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader, PCA <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 47,000 mS/m 0,500 DS 288

Temperatur 5,200 grader C 0,100 Termometer

pH 7,600 pH 0,050 DS 287


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 1,120 µg/l 0,030 ICP-MS

Bly 0,070 µg/l 0,030 ICP-MS

Cadmium <0,003 µg/l 0,003 ICP-MS

Chrom 0,200 µg/l 0,030 ICP-MS

Kobber 1,290 µg/l 0,030 ICP-MS

Nikkel <0,030 µg/l 0,030 ICP-MS

Zink 3,400 µg/l 0,300 ICP-MS


Kontakt


Ålum Vandværk

Mogens Brandt

Tlf: 40956200

E-mail: pfds.brandt@gmail.com

 

Vandets hårdhedsgrad: 11.7º dH


Senest målt den: 22-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt