Ålum Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2100108 2023-05-11 09:35:03 Gl. Viborgvej 392, 8920, Hinshøj Carvan, køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-19066


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 2,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,049 mg/l 0,200 0,002 ICP

Turbiditet 0,320 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader, PCA <1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 47,000 mS/m 30,000 0,500 DS 288

Temperatur 13,800 grader C 0,100 Termometer

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,050 DS 287


Kontakt


Ålum Vandværk

Mogens Brandt

Tlf: 40956200

E-mail: pfds.brandt@gmail.com

 

Vandets hårdhedsgrad: 11.7º dH


Senest målt den: 22-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt