Ålum Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2117977 2023-08-22 12:17:19 Sankt Kjeldsvej 9, 8920, køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-31651


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,050 0,020 DS 224

Chlorid 30,000 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Fluorid <0,050 mg/l 1,500 0,050 DS/EN ISO 10304-1

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,300 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Mangan <0,001 mg/l 0,050 0,001 ICP

Natrium 19,000 mg/l 175,000 0,300 ICP

Nitrat <0,300 mg/l 50,000 0,300 DS/EN ISO 10304-1

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS 222

Sulfat 43,000 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-1


Kontakt


Ålum Vandværk

Mogens Brandt

Tlf: 40956200

E-mail: pfds.brandt@gmail.com

 

Vandets hårdhedsgrad: 11.7º dH


Senest målt den: 22-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt