Ålum Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2125212 2023-08-22 12:56:15 Afgang vandværk
-
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-31648


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,020 DS 224

Calcium 78,500 mg/l 0,050 ICP

Carbondioxid, aggr. 6,000 mg/l 2,000 DS 236

Hydrogencarbonat 191,000 mg/l 0,500 DS 256

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,500 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,012 mg/l 0,002 ICP

Magnesium 3,020 mg/l 0,050 ICP

Mangan 0,007 mg/l 0,001 ICP

Methan <0,010 mg/l 0,010 Ikke oplyst

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 DS/EN ISO 10304-1

Nitrit 0,003 mg/l 0,001 DS 222

Oxygen indhold 8,600 mg/l 0,100 Ikke oplyst

Svovlbrinte (sulfid) <0,010 mg/l 0,010 DS 278


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader, PCA 1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 11,700 grader dH 0,050 Beregnet

Konduktivitet 49,000 mS/m 0,500 DS 288

Temperatur 9,600 grader C 0,100 Termometer

pH 7,500 pH 0,050 DS 287


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 1,150 µg/l 0,030 ICP-MS

Nikkel 0,080 µg/l 0,030 ICP-MS


Kontakt


Ålum Vandværk

Mogens Brandt

Tlf: 40956200

E-mail: pfds.brandt@gmail.com

 

Vandets hårdhedsgrad: 11.7º dH


Senest målt den: 22-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt