Ålum Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2125213 2023-08-22 12:56:15 Afgang vandværk
-
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-31649


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,4-D <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dion <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

PPU (IN70941) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


:

(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,050 µg/l 0,050 LC/MS/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,002 µg/l 0,002 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Monuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Trifluoreddikesyre 0,090 µg/l 0,050 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Kontakt


Ålum Vandværk

Mogens Brandt

Tlf: 40956200

E-mail: pfds.brandt@gmail.com

 

Vandets hårdhedsgrad: 11.7º dH


Senest målt den: 22-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt