Ålum Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2203692 2024-02-21 11:40:47 Afgang vandværk
-
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Omprøve AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-05315 Indkøring af filter efter service på filtret


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Carbondioxid, aggr. 3,000 mg/l 2,000 DS 236

Hydrogencarbonat 200,000 mg/l 0,500 DS 256

Jern 0,007 mg/l 0,002 ICP


Kontakt


Ålum Vandværk

Mogens Brandt

Tlf: 40956200

E-mail: pfds.brandt@gmail.com

 

Vandets hårdhedsgrad: 11.7º dH


Senest målt den: 22-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt